Centros De Estudos Galegos
CENTRO DE ESTUDOS GALEGOS
CENTRUM STUDIÓW GALICYJSKICH
w Krakowie i w Warszawie
Centros De Estudos Galegos
www.galicia.pl
Centros De Estudos Galegos Centros De Estudos Galegos
Informacje_7
Centros De Estudos Galeos

I Sympozjum: Języki i kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego
w Polsce 14-15 października 2006, Kraków


Centro de Estudos Galegos działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim obchodzi 5 rocznicę rozpoczęcia swojej działalności. Z tego tytułu wraz z bliĽniaczą jednostką na Uniwersytecie Warszawskim pragnie zorganizować w dniach 14-15 paĽdziernika 2006 r. w Krakowie ogólnopolskie sympozjum zadedykowane językom i kulturom mniejszościowym Półwyspu Iberyjskiego w studiach polskich.

Nie trudno zauważyć, że od kilku lat wśród filologów hiszpańskich i portugalskich, choć nie tylko, znacząco rośnie zainteresowanie kulturami i językami Katalonii, Galicji czy Kraju Basków. Języki tych krain nauczane są na najważniejszych polskich uniwersytetach. Powstaje coraz więcej prac badawczych z zakresu języka, literatury i kultury wymienionych krain, publikowane są studia, artykuły oraz przekłady tzw. małych, lecz naszym zdaniem zasługujących na najwyższą uwagę literatur.

Najważniejszym celem sympozjum jest konsolidacja środowisk naukowych zajmujących się językami i kulturami mniejszościowymi Półwyspu Iberyjskiego, przegląd obszarów badawczych, wymiana doświadczeń na polu promocji, dydaktyki i przekładu. Jesteśmy przekonani, że poszukiwanie miejsc wspólnych i odmienności przyniesie interesujące wszystkich wnioski.

Drugim istotnym celem sympozjum jest rozbudzenie zainteresowania wśród studentów i zachęta do dalszych studiów, stąd poczesne miejsce zajmie w obradach część, na którą złożą się referaty i komunikaty studentów, rozpoczynających swoją drogę ku poznaniu języka i kultury Katalonii, Kraju Basków czy Galicji. Z uwagi na tę właśnie specyfikę sympozjum proponujemy następujące języki konferencyjne: język polski, język kataloński, język baskijski, język galicyjski, język kastylijski i język portugalski.

Dołożymy wszelkich starań aby zapewnić, przede wszystkim studentom, bezpłatny nocleg w trakcie trwania konferencji. Postaramy się także zachęcić jednostki macierzyste aby przynajmniej częściowo pokryły uczestnikom koszty podróży.

Mamy głęboka nadzieję, że planowane przez nas przedsięwzięcie naukowe spotka się z zainteresowaniem wszystkich środowisk, dla których jednym z największych uroków Półwyspu Iberyjskiego jest jego wielokulturowość i wielojęzyczność, i które podzielają nasze przekonanie, że to właśnie te jego wartości muszą być przedmiotem najwyższej troski w globalizującym się coraz bardziej świecie.

Tytuły wystąpień wraz z krótkim streszczeniem prosimy nadsyłać
do 31 maja 2006 na adres:

dr Maria Filipowicz-Rudek
Centro de Estudos Galegos
Instytut Filologii Romańskiej UJ
Al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków

lub pocztą elektroniczną:

centrocracovia@galicia.pl
mfilip@lingua.filg.uj.edu.pl
centrovarsovia@galicia.pl
luciacaeiro@hotmail.com



- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -


2006 Centrum Studiów Galicyjski w Krakowie i w Warszawie
wykonanie: Studio Nivo